Prequele

Fragmenty opowiadań stanowiących fabularny wstęp do powieści, dziejących się głównie jeszcze w XVIII w.

Gdy rozum śpi (1789), Agnieszka Fulińska

Biada jego złej duszy (1789), Aleksandra Klęczar