Winietki

Ponieważ na tej stronie używamy dzieł sztuki w charakterze winietek, wypada je gdzieś podpisać, bo poza wszystkim większość z nich jest całkiem ciekawa, a nie wszystkie są dobrze znane.

 


d