Jena 1806

Ponieważ bitwa pod Jeną będzie pierwszym ważnym wydarzeniem politycznym wspomnianym w powieści, na początek jej dokumentacja w sztuce.

 


d