Istoty fantastyczne

Jak fantastyczność, to fantastyczność. Nie obiecujemy, że wszystkie stworzenia tu opisane pojawią się na kartach powieści, ale ponieważ zaludniają wyobraźnię ludzi epoki, to nawet jeśli uznamy, że w naszym świecie nie istnieją naprawdę, bohaterowie mogą w nie wierzyć.